Saturday, 13 April 2019

Postanite član Sportskog planinarskog kluba "Soko" Cetinje

OBNAVLJANJE ČLANARINE I UPIS NOVIH ČLANOVA
Poštovani prijatelji,

Sportski planinarski klub "Soko" počeo je sa upisom novih članova, ali i sa obnavljanjem članarine za one koji su taj status stekli ranije.

Iznos članarine za punoljetna lica na godišnjem nivou iznosi 15,00 €, dok je za maloljetna lica 8,00 €. Članarinu možete uplatiti na žiro račun Kluba, broj 530-44555-14, koji je otvoren kod NLB Banke, ili lično, na nekoj od narednih tura.

Novi članovi su u obavezi da prije uplate članarine popune pristupnicu, na osnovu čega stiču mogućnost da postanu punopravni članovi Kluba.

U nastavku se nalazi Statut Sportskog planinarskog kluba "Soko", kojeg su budući članovi u obavezi da pročitaju:Za sva dodatna pitanja, pišite nam na: planinarskiklubsoko@hotmail.com


Vaš,

SPK "Soko" Cetinje

Monday, 31 December 2018

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SPORTSKOG PLANINARSKOG KLUBA „SOKO“ CETINJE ZA 2018. GODINU


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SPORTSKOG PLANINARSKOG KLUBA „SOKO“ CETINJE ZA 2018. GODINUPraktična strana u vezi sa upotrebom geografske mape sastoji se u tome da je Sjever uvijek postavljen na vrhu karte, dok su rijeke uvijek označene plavom bojom. Upotrebom sličnih pravila, možemo takođe poboljšati razumjevanje poslovnih mapa“ – Rolf Hichert.

UVOD

Prikaz godišnjeg izvještaja o radu Sportskog planinarskog kluba „Soko“, za 2018. godinu ima za cilj da, najprije članstvo Kluba, a potom i širu javnost upozna sa najbitnijim aktivnostima koje je Klub realizovao tokom minule godine, uz navođenje relevantnih podataka na osnovu kojih ćemo približiti organizacionu i funkcionalnu stranu našeg klupskog djelovanja u pomenutom periodu.

Opštim osvrtom, možemo konstatovati da je realizacija Plana i programa Kluba za 2018. godinu tekla ustaljenom dinamikom, o čemu svjedoči veliki broj uspješno organizovanih i sprovednih planinarskih akcija u zemlji i inostranstvu. Takođe, Klub je nastavio dobru praksu saradnje sa sredstvima javnog informisanja, i uopšte radio je na promociji svojih djelatnosti putem društvenih mreža i kroz interpersonalnu komunikaciju sa predstavnicima drugih sportskih i planinarskih subjekata, planinara, građana, ali i sa čelnicima lokalne samouprave. Stupanjem na snagu novog Zakona o sportu „Sl.list CG“ br. 44/18 , posebna pažnja usmjerena je na blagovremen i ozbiljan pristup postupku usklađivanja rada, organizacije i opštih akata Kluba sa novim zakonom, a sve u svrhu zadržavanja statusa sportskog kluba, ali i istovremenog sagledavanje administrativnih kapaciteta Kluba.

PLANINARSKE AKCIJE

Tokom 2018. godine, Klub je uspješno realizovao 44 planinarske akcije, od čega se naročito izdavaju one međunarodnog karaktera: 

1.   Titov vrv 2747mnv/Šar planina/ Makedonija; maj 2018,
2.   Golem Korab 2764mnv/Korab/Albanija, maj 2018,
3.   Grintovec 2558 mnv/Kamniško-Savinjske Alpe/Slovenija, avgust 2018,
4.   Triglav 2864 mnv/Julijski Alpi/Slovenija, avgust 2018,
5.   Grossvenediger 3666 mnv/Hohe Tauren/Austrija, avgusta2018.

Član Kluba, Dušan Kaluđerović, kao učesnik ekspedicije „Elbrus 2018“ u organizaciji Planinarskog kluba „Predejane“ iz Niša, uspješno je ispenjao najviši vrh Kavkaza, Rusije i Evrope, Elbrus 5642 mnv, čime se zastava našeg Kluba po prvi put zavijorila na najvišem vrhu jednog kontinenta.

Klub je takođe organizovao i planinarske akcije u susjednim državama, i to:
1.   Albanija/Prokletije/Maja e Jezerces 2694 mnv/zimski uspon, april 2018,
2.   Bosna i Hercegovina Maglić, 2386mnv, septembar 2018,
3.   Bosna i Hercegovina/Prenj/Zelena glava 2155 mnv, u okviru proslave pete godišnjice postojanja Kluba, septembar 2018,
4.   Lebršnik/Mesni štit 1852 mnv, oktobar 2018.

U skopu realizacije godišnjeg plana rada koji se odnosi na sprovođenje akcija revijalnog karaktera, Klub je organizovao Rafting na rijeci Tari i kanjoning akciju u Međurečkom kanjonu, u saradnji sa „Canyoning Montenegro“.

U 2018. godini obilježili smo jubilej Pet godina rada i postojanja Kluba, tokom kojih je realizovano 210 planinarskih tura, ispenjano 159 vrhova preko 2000 mnv u 10 evropskih zemalja, sprovedeno na desetine ekoloških akcija na području opštine Cetinje, NP Lovćen i NP Skadarsko jezero, više edukativnih i humanitarnih akcija, ali i održan veliki broj sastanaka i sjednica uprave Kluba.

Slijedi hronološki prikaz realizovanih planinarskih tura tokom 2018. godine:

1.   Šljeme; Durmitor – 04.01.2018.
2.   Treskavac; Kučke pl.- 13.01.2018.
3.   Bandijerna; Durmitor – 28.01.2018.
4.   Babina glava; Lovćen – 17.02.2018.
5.   Žijevo; Kučke pl. – 10.03.2018.
6.   Jezer-Vališta – 11.03.2018.
7.   Velika Trojica – 25.03.2018.
8.   Ključ; Bjelasica – 08.04.2018.
9.   Maja e Jezerces, Prokletije – 14.04.2018.
10.                Majinski vrh; Lovćen – 15.04.2018.
11.                Gradište; Sinjajevina – 21.04.2018.
12.                Sutorman – 22.04.2018.
13.                Rafting Tarom – 29.04.2018.
14.                Ranisava; Durmitor – 02.05.2018.
15.                Veliki Zalazi – 06.05.2018.
16.                Brotnjik – 11.05.2018.
17.                Pasjak; Kučke pl. – 13.05.2018.
18.                Titov vrv, Šar pl. – 20.05.2018.
19.                Golem Korab, Korab – 21.05.2018.
20.                Veliki Zebalac; Lola – 27.05.2018.
21.                Minin bogaz; Durmitor – 03.06.2018.
22.                Treskavac; Kučke pl. – 17.06.2018.
23.                Vasojevički Kom; Komovi – 23.06.2018.
24.                Elbrus; Kavkaz – 01.07.2018.
25.                Očnjak; Prokletije – 14.07.2018.
26.                Popadija, Volušnica, Talijanka – 15.07.2018.
27.                Babin zub, Torna – 22.07.2018.
28.                Međurečki kanjon – 28.07.2018.
29.                Crvena greda; Durmitor – 05.08.2018.
30.                Babina glava; Lovćen – 08.08.2018.
31.                Grintovec; Kamniški Alpi – 12.08.2018.
32.                Triglav; Julijski Alpi – 13.08.2018.
33.                Grossvenediger; Hohe Tauren – 16.08.2018.
34.                Hajla – 25.08.2018.
35.                Sv.Ilija; Vrmac – 08.09.2018.
36.                Maja e Kollates – 15.09.2018.
37.                Maglić – 23.09.2018.
38.                Zelena glava; Prenj – 29.09.2018.
39.                Kučki i Vasojevički Kom – 13.10.2018.
40.                Lovćen (pet vrhova) – 20.10.2018.
41.                Mesni štit; Lebršnik – 11.11.2018.
42.                Loška; Lisinj – 09.12.2018.
43.                Donje Ledenice-Kason – 23.12.2018.
44.                Žanjev do - Bizaljevac – 29.12.2018.

ADMINISTRATIVNI  I RAD ORGANA UPRAVLJANA

Tokom 2018. godine održane su dvije sjednice Skupštine Kluba. Redovna godišnja u martu mjesecu, tokom čijeg zasjedenja je usvojen Plan i program rada za 2018. godinu, Izvještaj o radu za 2017. godinu i Finansijski izvještaj sa prikazom Bilansa stanja i uspjeha za 2017. godinu. Vanredno zasjedanje Skupštine Kluba održano je u novembru. Povod za sazivanje sjednice Skupštine bio je postupak preregistracije i usklađivanja opštih akata Kluba sa Zakonom o sportu, te izbor predstavnika u organima upravljanja i izrada i usvajanje novog Statuta Kluba. 

U sklopu redovnih godišnjih sastanaka, Upravni odbor Kluba radio je na sprovođenju i izvodljivosti ciljeva i zadataka kroz planirane aktivnosti. U tu svrhu Upravni odbor usvojio je na desetine odluka, donio je Pravilnik o članstvu i članovima Kluba, pokretao inicijative i davao smjernice za dalje tok i razvoj Kluba.

Značajan opseg klupskog djelovanja ostavren je kroz kontinuirano obavljanje redovnih pravnih, administrativno-tehničkih i finansijskih poslova, ali i onih koji su imali za cilj ispunjavanje svih uslova koje propisuje novi Zakon o sportu i Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i obavljanje djelatnosti sportskih organizacija.

Uprava Kluba radila je na produbljivanju saradnje sa organima i institucijama na lokalnom nivou i tom prilikom održala brojne sastanke sa predstavnicima istih. Takođe, u svrhu što boljeg pozicioniranja i zauzimanja značajnog mjesta planinarstva i planinarskog rezultata u sistemu sporta, učestvovali smo na lokalnoj Javnoj raspravi povodom izrade Nacrta Odluke o sufinansiranju sporta i  Nacrta Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu sredstava sportskim subjektima.

MEDIJSKA PROMOCIJA KLUBA I PREZENTCIJA RADA NA INTERNETU

Saradnja sa medijskim sektorom u Crnoj Gori, uspješno se nastavila i u 2018. godini. O sportskim i planinarskim rezultatima Kluba pravovremeno i objektivno izvještavali su: Dnevne novine „Vijesti“, „Dan“, „Cetinjski list“, portali „Cafe del Montenegro“, „Antena M“,“Montenegro Click“, „Made in Montenegro“, lokalna stanica „Radio Cetinje“. RTV Cetinje uvrstila je među 10 najznačajnih sportskih događaja na nivou grada, uspon člana Dušana Kaluđerovića na najviši evropski vrh Elbrus 5642 mnv. Izvještaji sa klupskih akcija objavljeni su u br.6 i 7. specijalizovanog časopisa u oblasti planinarstva „Planinarske novine“.
Sa ciljem što bolje promocije svojih aktivnosti Klub je redovno ažurirao zvaničnu Facebook stranicu, dok je blog dostigao 99 731 pregleda.

EDUKATIVNE RADIONICE

U skladu sa opšim intencijama Kluba koje se odnose na afirmaciju, promociju i prihvatanje zdravih stilova života, očuvanje životne sredine i poboljšanja psiho-fizičkog zdravlja djece i omladine članovi Kluba tokom decembra mjeseca održali su dvosatno predavanje u Osnovnoj školi „Lovćenski partizanski odred“ u Cetinju. Tom prilikom, učenicima završnih razreda na zabavan i interaktivan način predočen je rad Kluba, prirodna i klulturna bogatsva Crne Gore, pravila ponašanja, način organizacije i vođenja planinarskih tura, upotreba planinarske opreme i potreba širenja ekološke svijesti.

EKOLOŠKO DJELOVANJE I ŠIRENJE EKOLOŠKE SVIJESTI

U okviru programske šeme koja se odnosi na unaprijeđenje planinarske infrastrukture i razvijanje ekološke svijesti, i tokom 2018. godine nastavili smo aktivnosti oko uređenja i održavanja planinarskih staza Nacionalne mreže i Registra, kao i staza za rekreaciju na području opštine Cetinje.

PROGRAMSKE DIREKTIVE ZA 2019. GODINU

U godini pred nama, Klub će nastaviti dobar trend samostalnog organizovanja međunarodnih akcija, kao i visokoprocentnu realizaciju planinarskih tura u okviru godišnjeg Plana i programa. Akcenat će biti stavljen na edukaciji i usavršavanju članstva u oblasti planinarstva, jačanju administrativnih struktura i omasovljavanju članstva i popularizaciji planinarenja među omladinom i djecom. U narednom periodu intenziviraćemo saradnju i uspostavljanje partnerskih odnosa sa relevantnim organima, institucijama i privrednim subjektima na nivou grada i države, u težnji da kroz obostrano zadovoljstvo doprinesemo uzajamnoj realizaciji interesa. 

Kako je ulaganje u adaptaciju planinarskih staza jedna od značajnijih investicija na polju promocije turističke ponude, radićemo na isticanju prirodnih atrakcija našeg grada i aktivnog odmora, kao bitnih motiva koji turistu opredjeljuju kod odabira destinacije. S tim u vezi, nadamo se produbljivanju saradnje sa TO Cetinje i razumjevanju od strane turističkih poslenika grada.

U Cetinju, dana 30.12.2018. godine.


Izvještaj pripremila


Biljana Kojić