Sunday, 24 May 2020

POSTANI ČLAN KLUBA


UPIS NOVIH ČLANOVA
Dragi prijatelji,

Da biste postali član Sportskog planinarskog kluba "Soko" potrebno je da popunite pristupnicu i dostavite je lično u našim prostorijama, koje se nalaze na adresi Zagrablje bb, Cetinje ili elektronskim putem na mejl planinarskiklubsoko@hotmail.com.

Nakon popunjene pristupnice, potrebno je da uplatite članarinu, koja za punoljetna lica na godišnjem nivou iznosi 15,00 €, dok je za maloljetna lica 7,00 €. Članarinu možete uplatiti na žiro račun Kluba, broj 530-44555-14, koji je otvoren kod NLB Banke.

U nastavku se nalazi Statut Sportskog planinarskog kluba "Soko", kojeg su budući članovi u obavezi da pročitaju:


Pored važećih akata, punopravni članovi putem mejla dobijaju na uvid godišnji Plan akcija Kluba, ali i redovna obavještenja i detalje o svim našim aktivnostima.

Takođe, da biste se, kao početnik, mogli baviti aktivnostima koje sprovodimo, u obavezi ste da imate udobne gojzerice i đački ranac, srednju kondicionu spremu i ljubav prema prirodi i planinama. Ostalo ćete vremenom nadograditi.

Za sva dodatna pitanja, pišite nam na: planinarskiklubsoko@hotmail.com

Čekamo vas!

SPK "Soko" Cetinje

Tuesday, 4 February 2020

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SPK „SOKO“ CETINJE ZA 2019. GODINUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SPORTSKOG PLANINARSKOG KLUBA „SOKO“ CETINJE ZA 2019. GODINU

UVOD

Izvještaj o radu Kluba za 2019. godinu možemo najbolje supsumirati kroz priznanje koje je od strane lokalnog Sekreterijata za sport, mlade i kulturu dodijeljeno, početkom januara 2019. godine, članu Dušanu Kaluđeroviću u vidu Plakete za doprinos razvoju amaterskog sporta Prijestonice Cetinje za 2018. godinu. Uručena nagrada svjedočanstvo je i pohvala predane i ozbiljne preduzetnosti u Klubu, ali i podsticaj i obaveza za nastavak i potvrdu kvalitetnog djelovanja.

Generalnim osvrtom na proteklu 2019. godinu, možemo konstatovati da je u Klubu urađeno više aktivnosti na planu unaprijeđivanja organizacije, rada i rezultata Kluba. Klub je zadržao status planinarskog kluba registrovanog kod nadležnog Ministarstva, dobijanjem Rješenja o usklađenosti rada, organizacije i opštih akata sa novim Zakonom o sportu („Sl.list CG“ br. 44/18) i spada među prvim sportskim organizacijama koje su uspješno privele kraju proces preregistracije.

Na polju realizacije planinarskih akcija, a shodno Planu i programu rada Kluba za 2019. godinu, organizovana je četrdeset i jedna planinarska akcija u zemlji i inostranstvu, među kojima se naročito ističe prva samostalno organizovana ekspedicija na planini Kilimandžaro u Africi. Ekspedicija je sprovedena tokom januara 2019. godine, a na istoj su učestvovala tri člana Kluba, uspješno ispevši se na najviši vrh afričkog kontinenta, Uhuru peak 5895 mnv.

Rad Kluba obilježila je i kontinuirana komunikacija sa nadležnim državnim organima, kao i organima lokalne samouprave, te regularna saradnja sa matičnim savezom. Posebno se može izdvojiti doprinos Kluba projektu „Inicijativa za zeleni Lovćen“, kroz realizaciju tkz. akcija: „Šetnje za zeleni Lovćen“. U pitanju je projekat iniciran i organizovan od strane NVO „Aktivna zona“, čiji je osnovni cilj revitalizacija djelova Nacionalnog parka „Lovćen“ vidno oštećenih u požarima koji su zahvatili njegove padine tokom ljeta  2017. godine.

PLANINARSKE AKCIJE

Tokom 2019. godine, Klub je uspješno realizovao 41 planinarsku akciju, među kojima se posebno izdvajaju sledeće:


1.   Uhuru peak 5895 mnv/ Kilimandžaro/ Tanzanija/ januar 2019;
2.   Maja e Jezerces 2694 mnv/ Prokletije/ Albanija/ mart 2019;
3.   Leotar 1228 mnv/ Leotar/ Bosna i Hercegovina/ maj 2019;
4.   Đeravica 2656 mnv/ Prokeltije/ Kosovo/ avgust 2019;
5.   Vlasulja 2336 mnv/ Volujak/ Bosna i Hercegovina/ oktobar 2019.
 

Realizacijom usvojenog godišnjeg plana rada, Klub je tradicionalno organizovao zimski uspon na planinu Žijevo 2131 mnv u masivu Kučkih planina, te se treću godinu zaredom uspješno realizovao uspon na najviši vrh Prokletija - Maja e Jecerces 2694 mnv, takođe u zimskim uslovima.

Početkom marta članovi Kluba učestvovali su na zimskoj avanturističkoj trci „5th Grawe Winter Advanture Race - Bjelasički maraton“. Predstavnici Kluba takmičili su se u disciplini „Krplje“, u ženskoj i muškoj konkurenciji, i tom prilikom ostvarili zapažene rezultate.

U sklopu obilježavanja šeste godišnjice rada Kluba, organizovana je dvodnevna akcija na planini Komovi. Tim povodom upriličena je proslava na vrhu Vasojevičkog Koma 2461 mnv, da bi slavlje potom bilo nastavljeno na katunu Kobil do. Šesti rođendan Kluba bio je i povod da se članovima podijele nove klupske majice, rađene za tu priliku.

Uz saradnju sa NVO „Aktivna zona“, tokom ljetnjih mjeseci organizovane se dvije rekreativne ture u masivu Lovćena, i to: u junu - uspon na vrhove Babina glava 1474 mnv i Treštenik 1489 mnv, i u julu realizovana je Noćna šetnja za zeleni Lovćen na vrhu Štirovnik 1749 mnv. Učešće na akcijama uzeo je veći broj članova Kluba, građana Cetinja i ljubitelja prirode čime se značajno doprinijelo ostvarivanju cilja same Inicijative.

U okviru obilježavanja: „Evropske nedjelje sporta“, događaja koji je pokrenut od strane Evropske komisije, a čiji je koordinator na nacionalnom nivou Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore, Klub je organizovao planinarsku turu na planinu Komovi u cilju promovisanja osnovnih vrijednosti sporta i podsticanja većeg broja ljudi na bavljenje sportskim aktivnostima, naročito onih koji se odvijaju na otvorenom terenu i planinama, odnosno tkz. outdoor sportova.


Samom događaju na katunu Štavna prisustvovalo je oko 20 planinara iz Crne Gore, dok je na usponu učestvovalo 14 članova Kluba.

Poslednjeg vikenda 2019. godine, organizovana je ustaljena prednovogodišnja tura, koju kroz održavanje planinarskog izleta, sadržajno upotpunjuje druženje i večera za članove i prijatelje Kluba. Na taj način još jedna uspješna godina zaokružena je rekreativnom turom na Pestingrad 1009 mnv na kojoj je učestvovalo 27 članova Kluba.


 
U nastavku teksta slijedi hronološki prikaz realizovanih planinarskih tura tokom 2018. godine:


1.   Uhuru peak (Kilimanjaro) – 15. 01. 2019; lokalni vodiči;
2.   Vrsuta – 27. 01. 2019; Marko Radović – vodič;
3.   Milunova bobija (Garač) – 17. 02. 2019; Dušan Kaluđerović - vodič;
4.   Bjelasički maraton – 02. 03. 2019; PK „Viskogorci CG“;
5.   Bogdaško sjedlo - Popova glava – 10. 03. 2019; Igor Stjepčević-vodič;
6.   Ograđenica – Brajići - 16. 03. 2019; Dražen Bratičević - vodič;
7.   Maja e Jezerces (Prokletije) – 30. 03. 2019; Dušan Kaluđerović - vodič;
8.   Žijevo (Kučke planine) – 06. 04. 2019; Dušan Kaluđerović - vodič;
9.   Pode - Babina glava (Lovćen) – 13. 04. 2019; Igor Stjepčević - vodič;
10. Kozarica (Nevidio) - Dobri do (Durmitor) – 21. 04. 2019;Dražen Bratičević- vodič
11. Soko grad – Kosjeri – 26. 04. 2019; Marko Radović - vodič;
12.  Leotar (BIH) – 02. 05. 2019; Igor Stjepčević - vodič;
13.    Surdup – Štitan - Pasjak (Kučke planine) – 11. 05. 2019; Dušan Kaluđerović - vodič;
14.  Ranisava (Durmitor) – 18. 05. 2019; Dušan Kaluđerović - vodič;
15.    Ilijin vrh (Moračke planine) – 21. 05. 2019; Dušan Kaluđerović - vodič;
16.    Sušićko jezero - Škrčko jezero - Prutaš (Durmitor) – 26. 05. 2019; Dušan Kaluđerović - vodič;
17.    Žijevo (Kučke planine) – 08. 06. 2019; Marko radović - vodič;
18.    Šetnja za zeleni Lovćen (Babina glava - Treštenik) – 16. 06. 2019; SPK „SOKO“;
19.  Ruda glava - Kokošija glava (Tali) – 30. 06. 2019; Dušan Kaluđerović -vodič;
20.  Savin kuk - Šljeme (Durmitor) – 06. 07. 2019; Dušan Kaluđerović - vodič;
21.  Veliki Vitao (Bioč) – 15. 07. 2019; Dražen Bratičević - vodič;
22.  Noćna šetnja za zeleni Lovćen (Štirovnik) – 20. 07. 2019; SPK „SOKO“;
23.  Planinica (Durmitor) – 04. 08. 2019; Biljana Kojić - vodič;
24.  Baštik - Crkvice (Orjen) – 10. 08. 2019; Igor Stjepčević - vodič;
25.  Prutaš (Durmitor) – 18. 08. 2019; Miloš Perišić – vodič;
26.  Jablanov vrh (Sinjajevina) – 25. 08. 2019; Dražen Bratičević - vodič;
27.  Đeravica (Kosovo) – 31. 08. 2019; Dražen Bratičević - vodič;
28.  Hridsko jezero (Prokletije) – 01. 09. 2019; Dražen Bratičević - vodič;
29.  Bobotov kuk (Durmitor) – 15. 09. 2019; Miloš Perišić - vodič;
30.  Ljepuša - Maja e Can – Talijanka (ALB/CG) – 22. 09. 2019; Igor Stjepčević - vodič
31. Vasojevički Kom (Komovi) – 28. 09. 2019; SPK „SOKO“;
32. Vila (Kučke planine) – 06. 10. 2019; Dušan Kaluđerović - vodič;
33. Rbatina (Durmitor) – 13. 10. 2019; Dušan Kaluđerović - vodič;
34. Vlasulja - Trnovački Durmitor (BIH/CG) – 19. 10. 2019; Dražen Bratičević -vodič
35. Stožac - Brnjik (Moračke planine) – 20. 10. 2019; Dušan Kaluđerović - vodič;
36. Očnjak - Sjeverni vrh Karanfila (Prokletije) – 26. 10. 2019; Dušan Kaluđerović - vodič;
37. Stanjevići – Brajići - Konjsko (Lovćen) – 23. 11. 2019; Dražen Bratičević -vodič;
38. Ruijški vrh (Lovćen) – 01. 12. 2019; Igor Stjepčević - vodič;
39. Sedlena greda (Durmitor) – 08. 12. 2019; Dušan Kaluđerović - vodič;
40. Veliki Žurim (Moračke planine) – 15. 12. 2019; Miloš Perišić - vodič;
41. Pestingrad – 28. 12. 2019. godine; Dušan Kaluđerović – vodič.

ADMINISTRATIVNI  I RAD ORGANA UPRAVLJANA

Tokom 2019. godine Skupština Kluba zasjedala je dva puta. Redovna sjednica skupštine održana je tokom aprila i zasjedalo se u starom sazivu, imajući u vidu da je Klub u tom periodu još uvijek bio u postupku preregistracije. I pored navedene činjenice, redovne aktivnosti Kluba su tekle uobičajnim tokom, pa je pomenuti saziv skupštine usvojio godišnje izvještaje o radu i finansijskom poslovanju Kluba za 2018. godinu, te Plan i program rada za tekuću godinu. Vanredna sjednica Skupštine sastala se početkom jula mjeseca i održana je u novom sazivu. Tom prilikom usvojen je konačan tekst Statuta Kluba na koji je Ministarstvo sporta dalo saglasnost, te je donijet Poslovnik o radu Skupštine, usklađen sa novim Statutom i Zakonom.

Upravni odbor Kluba održao je četiri sjednice, od kojih su tri zasjedanja održana u novom sazivu. Nakon dobijanja Rješenja o usklađenosti rada Kluba sa novim Zakonom Ministarstva sporta, UO je preduzeo niz aktivnosti u svrhu usklađivanja internih normativnih akata Kluba sa novim Statutom. U tom cilju donijet je Poslovnik o radu Upravnog odbora, Odluka o verifikaciji članstva Kluba u Planinarski savez Crne Gore, Odluka o visini članarine za članove Kluba za 2020. godinu, Pravilnik o članovima i članstvu u Klubu i druge akte.

Nastavilo se sa redovnim tehničko-administartivnim djelatnostima u Klubu, a shodno odredbama Statuta ažurno se vodi više, po oblastima različitih, evidencija na osnovu kojih se jednostavnije stiče uvid u osnovne podatke rada Kluba. Za nabavku kancelarijskog materijala, održavanje klupske prostorije odnosno kancelarije i plaćanje tekućih troškova redovno se izdvajaju određena sredstva.

Klub je učestvovao na konkursu Sekretarijata za sport, mlade i kulturu Prijestonice Cetinje i kroz angažman delegata Kluba u radu stručne Komisije dao doprinos pravičnoj raspodjeli finansijskih sredstava sportskim organizacijama sa teritorije Prijestonice, shodno predočenihm rezultatima, izvještajima o radu i sličnim kompetencama, u konkursu prijavljenih učesnika.

MEDIJSKA PROMOCIJA KLUBA I PREZENTCIJA RADA NA INTERNETU

Uspješno je nastavljena saradnja sa medijima koji su uredno i blagovremeno informisali javnost o bitnim rezultatima Kluba u 2019. godini. Posebno naglašavamo medijsku pažnju koju je Klub zavrijedio tokom i nakon završetka ekspedicije Kilimandžaro 2019, o čemu su iscrpno izvještavali, u prvom redu lokalna RTV Cetinje i portal „Cetinjski list“, potom TV Vijesti, TV 777, te brojni internet portali: „Cafe del Montenegro“, „Antena M“, „RTCG“ i drugi.

U tradicionalnom izboru koji organizuje Radio Cetinje, klupska ekspedicija „Kilimandžaro 2019“ i njena uspješna realizacija, glasovima predstavnika sportskih kolektiva i novinara sportske redakcije Radija Cetinje svrstana je među deset najznačajnijih sportskih događaja u Cetinju za 2019. godinu.

Medijskoj promociji Kluba doprinosi i permanentan rad administratora klupske Facebook i Instagram stranice, koje se neprestano ažuriraju, dok se na blog stranici Kluba mogu pratiti izvještaji i aktuelnosti iz domena rada Kluba. Zaključno sa danom podnošenja ovog Izvještaja, posjeta bloga broji 103 860 pregleda. 

Shodno internim aktima Kluba, sve važnije informacije, aktivnosti, događaji, planovi i programi rada, članovi Kluba svakodnevno dobijaju putem e-mail obavještenja.

EKOLOŠKO DJELOVANJE I ŠIRENJE EKOLOŠKE SVIJESTI

Pored već spomenutog angažmana Kluba na planu uspješnog sprovođenja i realizacije projekta „Inicijativa za zeleni Lovćen“, akcije koju prožima humanitarna, ekološka i rekreativna nota, Klub je krajem godine preduzeo niz mjera na planu uređenja staze na Đinovom brdu kraj Cetinja, a koje će se intenzivno sprovoditi tokom naredne godine. Po prijemu prijave o oštećenju koje je uslijed nevremena pretrpjela putokazna tabla na ulazu u stazu, preduzete su određene radnje kako bi se sanirali smjerokazi, ali i određeni djelovi puta na samoj stazi.

PROGRAMSKE SMJERNICE ZA 2020. GODINU

U godini pred nama Klub će nastaviti sa radom koji karakteriše visokoprocentna realizacija tura sa liste akcija koje čine godišnji plan rada. Posebna pažnja biće usmjerena ka edukaciji i osposobljavanju članstva za sticanje licenci u planinarskim disciplinama kojima Klub naginje, kao i na edukaciji i promociji planinarstva i planina među mlađom populacijom.

Dodatno, Klub će se naročito zalagati za sticanje statusa domaćina na stazama iz domena nacionalne mreže za koje smatramo da zavrijeđuju posvećenost i angažovanje naših članova. Takođe, realizovaće se i niz ekoloških akcija na rekreativnoj stazi Đinovo brdo, kako bi se ista bezbjedno i frekventno koristila. Klub će dati doprinos u aktivnostima koje se planiraju tokom 2020 godine, a u vezi sa nastavkom projekta „Inicijativa za zeleni Lovćen“ i preduzeti neophodne radnje u procesu uspješne finalizacije samog projekta.

U skladu sa zakonskim i drugim obavezama koji se tiču takmičarskih aktivnosti, odnosno učešća registrovanih takmičara u ligaškim takmičenjima koja se prvi put, kao takvi, organizuju i sprovode u našoj zemlji i za ovu vrstu sporta, Klub će motivisati članstvo da se u što većem broju registruju kao sportisti koji će na, za to određenim takmičenjima, predstavljati boje Kluba i ostvarivati rezultate kojima se ispunjava sama svrha ovakvih takmičenja.

Tokom 2020. godine nastaviće se saradnja sa nadležnim državnim organima i institucijama na lokalnom nivou. Klub će održati veoma kvalitetne odnose sa medijskim partnerima, a rad će svakako biti usredsređen i na širenje mreže kontakata i razmjenu informacija, znanja i vještina sa svim zainteresovanim licima, na obostrano zadovoljstvo i uzajamnu korist.

U Cetinju, dana 31. 12. 2019. godine.